Anální erotika ve starém Řecku 4. část

17. april 2007 at 16:43 | Wences: |  Historie sexuality
Sama skutečnost, že Řekové pro tuto kategorii literatury razili řadu charakteristických výrazů
<PAIDIKA = pederastní básně, PAIDIKOS LOGOS = milostná báseň na chlapce, MUSA
PAIDIKA = múza pederastie> ukazuje, jak dalece musel být kult pederastní anální erotiky
v určitých vrstvách rozšířen.
Existovaly také výrazy KINAIDOLOGOS a KINAIDOGRAPHOS - zbožňovatel chlapců,
spisovatel, píšící jen o chlapeckých prostitutech a odpovídající sloveso KINAIDOGRAPHEIN -
psát o chlapcích.
Podobně také podstatné jméno KYSOLESCHES - řítní řečník, muž, který mluví stále jen
o zadku. Jsme-li vůbec schopni považovat heterosexualitu za normu, pak nám nezbývá nic jiného
než považovat kulturu, která i ve své hovorové řeči odhaluje tolik anální erotiky jak v klinickém,
tak i v sociologickém smyslu za <anomální>. Samotné výrazy pro pedikaci a ty, kdo ji pěstují,
jdou do stovek.
V Athénách existovalo pořekadlo, které s malou obměnou rádi citovali pederasti:
<I když rybář spí, vrš chytá ryby>. Místo řeckého výrazu pro vrš používali podobně znějící slovo
pro konečník, takže přísloví znělo: <I když rybář spí, řiť chytá ryby>.
To platilo muži nebo chlapci, který poskytoval svůj zadek pedikátorům. To pravděpodobně
vypovídá více o nevědomém hodnocení análního styku u Řeků, než by si sami rádi přiznali, když
když poukážeme na to, že ve vtipech, potupných průpovídkách a nadávkách Řeků existoval silný
rozdíl mezi aktivním pedikátorem a jeho pasivním partnerem. Kdyby byl anální styk skutečně
pojímán jako mnohem mužnější, ctnostnější a estetičtější než heterosexuální koitus, pak by se i zde
měřili oba partneři stejnou mírou. Přinejmenším by byli alespoň přáteli a vzájemně by se respektovali, i když se v tomto stadiu evropských dějin ještě nedá mluvit o <lásce> v dnešním
smyslu slova.
Ale nic takového. Muž, který dnes ještě s veškerým řečnickým přemlouváním usiloval
o chlapecký věneček, den poté partnerem pohrdal s posměchem aktivního, nadřazeného muže,
který shlíží na pasívního jako na ženu. To se velmi zřetelně zrcadlí v celém slovníku pasívní
pederastie, který je v protikladu k aktivní pedikaci vysloveně znehodnocující. Prostitut se nazýval
AISCHROPATHES - ten, kdo trpí nečistotou, ANANDROS nebo ANDROGYNOS - mužožena
nebo ženomuž, BATALOS nebo BATTALOS - kdo po sobě nechá šlapat atd.
Určitá nejistota Řeků ve vztahu k jevu pasívní anální erotiky plyne také z toho, že si nikdy
nemohli vysvětlit, v čem spočívaly kladné pocity, které pociťoval, nebo alespoň měl pociťovat,
pasívní účastník.
V řecké lékařské knize PROLEMATA, se vysvětluje, že pasívní pederast musí mít semeníky
v konečníku, místo ve varlatech. K tomuto názoru se připojil i samotný Aristoteles, protože jinak se s tímto problémem nedokázal vyrovnat. Proto také platí pasívní pederast za temnou, ne jasně
zařaditelnou postavu, které člověk na jedné straně sexuálně podléhal, kterou však na druhé straně
pohrdal a zesměšňoval ji. Když Aristofanés v Žábách ukazuje Kleisthena v říši mrtvých, nechává
ho volat po jeho miláčkovi Sebinovi a trhat si přitom chlupy ze zadku, aby byl atraktivnější.
Tomu se Řekové smáli, místo aby si uvědomovali tragiku této scény.
Téměř všechna dobová slova, která se zabývají pasívní formou análního styku, jsou v protikladu
se slovy, označujícími aktivní formu, pohrdavá a zlehčující.
Část zlehčování může pocházet ze skutečnosti, že se tato slova vztahují na pederastní prostituci.
Avšak byla-li láska k chlapcům, jak nás její zastánci stále znovu ujišťují, skutečně vyšší, čistější,
neposkvrněná ženskou nectností, proč potom to stálé spojení s prodejností?
Jiným aspektem zlehčování pasívního partnera mohlo také být, že ideálem krásy pederastních
Řeků nebyl nikdy muž, nýbrž pouze hoch. S prvním ochlupením těla mizela chlapcova
přitažlivost. Meleagros v jednom epigramu říká: <Již neopěvám Therona jako pěkného, ani
Apollódora, který kdysi byl oslnivým plamenem, ale teď již jen žhnoucí pochodní. Teď dávám
přednost lásce k dívkám. Šukání pederastů s chlupatými zadky může vyhovovat sodomitům,
pastevcům, co obskakují kozy, ale ne mně!!> Tak varuje také Alkaios svého miláčka Nikandra:
<Tvé stehno začíná být poseto chlupy. Dávej si pozor, aby se ti to nestalo také se zadkem, aniž by
sis toho všiml. Pak zjistíš, jak tví přátelé mizí. Tak se starej o své nenávratné mládí.>
Nad všemi pederastními vztahy tedy visel Damoklův meč krátkodobosti. Celoživotní láska mezi mužem a chlapcem byla nemyslitelná.
Konečně je třeba pojednat také o tom, co nemohli řečtí pederasti skrývat před sebou ani před jinými: že konečník není stvořen pro koitus.
Častý výskyt slov jako SYKE, SYKEA - fíková bradavice na zadku a SYKIDAPHOROS - ten,
kdo má takovou bradavici, neboli nemocný hemoroidy, nám ukazuje jeden z následků, které
Řekové po análním styku viděli. Jiným bylo rozšíření konečníku. Aristofanés nechává v Oblacích
doporučovat svému synovi koitus <po starém způsobu>. V Aristofanových Ženách o thesmoforiích
se tázal Mnesilochos Euripida: <Kdo je Agathón?> Euripides odpovídá: <Už jsi jej jistě použil, jen
o tom nevíš.> Čímž chce poukázat na to, že Agathon se nechává užívat análně, takže mnozí z těch, co s ním pedikovali, nikdy neviděli jeho obličej. Aristofanés jej proto nazývá <dobře zezadu
obouchaným mužem.>
Velmi podobně se ptá Kallias:
<Podle čeho poznám Melanthiovy milence?> Odpověď: <Podle jejich vytahaných prdelí.>
Přezdívkou Atéňanů mezi ostatní Řeky bylo HYPOLISBOI - ochablé zadky, což samotní
Atéňané připisovali tomu, že jako námořníci seděli stále na veslařské lavici, ve skutečnosti se to
však vztahovalo na jejich anální sexuální praktiky. Jeden z mála Atéňanů, kteří to připouštěli, byl
Aristofanés, který ve své Lýsistratě napsal: <......prdel projebanou má všechen lid náš.>
V dobách Alkibiadových byli aténští vojevůdci tak ovládáni svými milenci, že dramatik Eupolis
ve svých Démoi vyzýval občany k protestu proti tomu, že <často povyšovaní chlapci mají všechno
své válečnické umění mezi hýžděmi>.
Tradice pedikace sahala, podle názoru Atéňanů, až do hrdinské doby. Eubolos říká v Comicorum
Atticorum fragmenta o hrdinech z Tróje:<Ale žádný z nich neměl děvku k dispozici, nýbrž
milovali se navzájem po deset let. Bylo to pro ně hořké polní tažení. Sotva město dobyli, odtáhli
a jejich zadky zely jako brány dobytého města>.
Vzdor poznatku, že pedikace se vyskytovala již v nejranějších počátcích řeckých dějin, pokoušejí
se Řekové vždy znovu, s ambivalencí jim vlastní, dokazovat, že ta věc jim je zcela cizí, že ji
provozují jen s cizinci a že je také jen cizozemského původu. Poukažme zde jen na některé
etymologické okusy, jimiž se zvláště Atéňané pokoušeli dokazovat cizorodý původ análního
styku.
Výraz <pedikovat> opisovali výrazy CHALKIDIZEIN - chalkidikovat (podle města Chalkis
v Euboji), PHIKIDIZEIN - podle města Phikis, SIPHNIAZEIN - podle ostrova Siphnos v moři
Egejském, odkud podle názoru Atéňanů nepocházel jen anální koitus, ale i anální masturbace,
LAKONIZEIN - chovat se jako Lakoňané, tedy Sparťané.
Pasívního pedikátora nazývali Atéňané též KYDÓN, podle Kydonů, krétského kmene, u kterého
prý zavedl anální koitus král Mínós Krétský, aby zabránil přelidnění ostrova. Z toho plynuly
přirozeně nekonečné možnosti slovních hříček.
Chtěl-li někdo jiného označit za pedikátora, nazval ho Lakóncem, obyvatelem Chalkidy, Siphnu
nebo Phikidy, a byl-li volán k odpovědnosti, pak řekl, že mluvil jenom v zeměpisném smyslu a nic
tím nemyslel. Také obyvatelům města Klazomenai Atéňané přičítali, že provozují výlučně anální styk, ale výraz <Klazomenejec> pro pederasta byl zřejmě vzácnější než jiné.
Právní postavení pedikace bylo ve společenském životě Řeků stejně dvojsmyslné jako její morální
pozice. V Aténách byli <prohlížeči zadků> s oficiálním statutem: pedikátoři se tam teoreticky
nemohli stát řečníky, ačkoliv v klasických Aténách právě řečníci byli známi jako pederasti.
V Aristofanových Jezdcích se Kleón chlubí, že kurvám uložil ruční práci.
Nato uzenář Agorakritos odpovídá: <To je čistá práce, jako prohlížeč zadků uložit kurvám ruční
práci . Ze závisti, aby se nemohly stát řečníky!>
Jeden z Aténských trestů za manželskou nevěru bylo odstranění ochlupení zadku žhavým uhlím
a zavedením ředkve do konečníku, procedura, která vykazuje tak výraznou erotickou orientaci,
že by sama stačila určit zaměření libida zákonodárců, mužů vládnoucí třídy.
Když chtěl někdo dopadeného cizoložníka, ale i pasívního pederasta zesměšnit, vystrčil na něj
prostředníček ze zaťaté pěsti. A pak odkud to ti Američané mají??? :-))))
 

Be the first one to judge this article.

Comments

1 RickyNal RickyNal | Email | Web | 13. july 2018 at 3:52 | React

На краях блока устанавливают особые замки, с помощью которых элементы соединяют друг с другом, чтобы получилась конструкция будущего дома. Принцип монтажа здания похож на детский конструктор. Производители предлагают элементы несъемной опалубки различных конфигураций и габаритов. Применяя их, http://builderbest.byethost7.com/ строители могут соорудить здание любой, даже самой непростой, архитектурной формы. Когда сборка блоков закончена, в пустоты помещается арматура, потом – производится заливка бетонной массы. Часто используется такая метода: в пустоты для заливки бетона сперва пропускают электрические провода, которые впоследствии оказываются в толще стены.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.
 

Actual articles

Reklama